JAN KUBR

 1. Current software projects

  Golden Gate - Physical gold & silver dealer services
  Foneminder - Reliable Rx Reminder service

 2. Past software projects

  Telfa - Virtual PBX as-a-service with an easy to use GUI (2008 - 2012)
  Freec - Ruby framework for voice applications using FreeSWITCH event socket API.
  KPI Library (Family of products, 2008 - 2011)
  Fuga (2007 - 2008)
  Flempo (2006 - 2007)
  Tutor (2006)

 3. Current art projects [Czech]
 4. creative typing
  2012-03-23 Fromme
  2012-03-21 Všichni

 5. Past art projects [Czech]

  Dedalus (povídky, ~2000)
  Kakofonie eg
    Získala 2. místo v literární souteži prestižního serveru nuda.cz. Výhru - walkmana Sony - jsem obratem zpeněžil v tisícikorunu!

  Umění ulice (street art, ~2001)

Jan Kubr